Noborders
Kalendarz
10 / 2017
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

Aktualności

Na stronie www.ewt.slaskie.pl zamieszczony został artykuł podsumowujący Wydarzenie Roczne Interreg V-A Republika Czeska – Polska, które odbyło się w dniach 5-6 października br. w Istebnej.

Miasto Cieszyn i stowarzyszenie EducationTalentCulture z Czeskiego Cieszyna wspólnie realizują projekt w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej. Elementem projektu jest część ankietowa skierowana zarówno do mieszkańców, jak i osób odwiedzających oba miasta.

Pod koniec lipca br. odbyło się 3 posiedzenie EKS dla Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska –Polska w Euroregionie Śląsk Cieszyński, podczas którego zdecydowano, które projekty otrzymają dofinansowanie ze środków EFRR.

Lista otrzymanych propozycji projektowych do OP 2 na dzień 30.06.2017.

Na stronie programu Interreg V-A CZ-PL w sekcji Podręcznik Beneficjenta Dofinansowania umieszczona została czwarta wersja Podręcznika wraz z załącznikami.

Od 18 do 21 maja beneficjenci środków unijnych otwierają drzwi swoich projektów, oferują zniżki, darmowe wejścia lub po prostu prezentują ciekawe pomysły urzeczywistnione dzięki Funduszom Europejskim.