Noborders
Kalendarz
12 / 2017
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

Aktualności

Do 21.12.2017 można składać propozycje projektowe do osi priorytetowej 4 - Współpraca instytucji i społeczności. Złożenie propozycji jest obowiązkowym krokiem złożenia wniosku projektowego do tej osi priorytetowej, przy czym przyjmowanie wniosków projektowych potrwa do 7.03.2018 r.

Znamy już projekty rekomendowane do dofinansowania w ramach 3 i 4 osi priorytetowej Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska. Zatwierdzenie projektów było jednym z punktów 10. posiedzenia Komitetu Monitorującego, który obradował w dniach 22-23 listopada.

W poniedziałek, 20 listopada w kawiarni i czytelni Avion/Noiva w Czeskim Cieszynie odbyło się spotkanie z mieszkańcami Cieszyna i Czeskiego Cieszyna na temat kondycji kultury oraz poziomu współpracy w tym zakresie.

W dniach 22-23 listopada odbędzie się 10. posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska, podczas którego zatwierdzone do dofinansowania zostaną propozycje projektowe złożone do 3 i 4 osi priorytetowej.

Centrum Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej oraz Euroregion Śląsk Cieszyński zapraszają na Konferencję Międzynarodową przy okazji obchodów 10. rocznicy wstąpienia Republiki Czeskiej i Polski do Układu z Schengen.

W listopadzie i grudniu w Czeskim Cieszynie odbędą się spotkania z mieszkańcami Cieszyna i Czeskiego Cieszyna na temat kondycji kultury oraz poziomu współpracy w tym zakresie. To kolejny etap realizacji projektu pn. "Program dla Kultury Cieszyna i Czeskiego Cieszyna".