Noborders
Kalendarz
6 / 2017
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30

Aktualności

Na stronie programu Interreg V-A CZ-PL w sekcji Podręcznik Beneficjenta Dofinansowania umieszczona została czwarta wersja Podręcznika wraz z załącznikami.

Od 18 do 21 maja beneficjenci środków unijnych otwierają drzwi swoich projektów, oferują zniżki, darmowe wejścia lub po prostu prezentują ciekawe pomysły urzeczywistnione dzięki Funduszom Europejskim.

Komitet Monitorujący programu Interreg Polska-Słowacja zatwierdził do dofinansowania 4 przedsięwzięcia o wartości 1,3 mln euro.

Regionalny Punkt Kontaktowy Interreg V-A RCz-PL w województwie śląskim zaprasza na szkolenie nt. zamówień publicznych.

Od 4 maja do 30 czerwca 2017 r. trwa nabór projektów infrastruktury drogowej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Polska-Słowacja. W ramach naboru dostępnych jest ponad 16 mln euro.

29 marca w Ostravie odbyło się 8. posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Interreg V-A Republika Czeska - Polska. Głównym punktem spotkania był wybór do dofinansowania projektów z zakresu infrastruktury drogowej oraz tzw. projektów flagowych.