Noborders
Kalendář
5 / 2016
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

Aktuality

Žádosti o dofinancování z oblasti ochrany přírodního a kulturního dědictví, odehrávající se v polsko-slovenském příhraničí, je možno již předkládat. Celkový objem finančních prostředků je 23,76 mln EUR (v rámci programu Interreg Polsko-Slovensko).

Na začátku dubna byla schválena Monitorovacím výborem nová verze Programové příručky pro potencionální žadatele připravující žádosti do první výzvy v rámci Programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Litva - Polsko.

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo v rámci Operačního programu Zaměstnanost výzvu na podporu komunitního rozvoje. Výzva je určena místním akčním skupinám (MAS), mezi něž bude z Evropského sociálního fondu rozděleno až 1,8 miliardy korun.

Národní orgán pro koordinaci vydal slovník EURO ANGLIČTINA jako pomůcku pro všechny, kdo potřebují pro svou práci odbornou angličtinu používanou v rámci evropských institucí. Slovník je volně a bezplatně k dispozici a jeho vydání bylo hrazeno z fondů EU, Operačního programu Technická pomoc.

Dle informací JS byla ke dni 29. 4. 2016 ukončena první fáze kontroly přijatelnosti projektových žádostí v prioritní ose 3. Všem žadatelům byly prostřednictvím MS2014+ zaslány Výzvy k doplnění projektových žádostí resp. Potvrzení o nesplnění kontroly přijatelnosti.

Monitorovací výbor programu Interreg V-A CZ-PL rozhodl o posunu termínu pro předkládání plných projektových žádostí pro PO2 na 31.5.2016.