Noborders
Kalendář
11 / 2018
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30

Aktuality

Do 19. října 2018 budou přijímány projektové žádosti k projednání na 6. zasedání EŘV v březnu 2019. Výbor bude schvalovat výhradně projekty z PO2 „Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti“ a PO3 „Vzdělávání a kvalifikace“.

Srdečně zveme na konferenci v rámci ukončení realizace projektu Miasta Cieszyn a ETC, z.s., financovaného z Fondu mikroprojektů v ER TS-ŚC. Akce se koná v pátek 24.8.2018 od 12 hodin v hotelu Liburnia Cieszyn. Účast na akci je zdarma. Reg.č.:CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0000625

Ve čtvrtek 26.7.2018 proběhlo v Českém Těšíně další zasedání Euroregionálního řídícího výboru, na kterém bylo doporučeno k financování celkem 10 projektů. Gratulujeme úspěšným žadatelům v rámci Programu Interreg V-A CZ-PL - Fondu Mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko. Každý z nich bude jistě přínosem pro další rozvoj česko-polské spolupráce!

Prezentace přeshraniční polsko-české spolupráce měst Jastrzębie-Zdrój, Karviná a Havířov proběhla v Bruselu a Eurodistriktu Pamina. Města společně realizují od roku 2011 projekty s názvem "Polsko-czeskie spotkania branżowe", jejichž cílem je aktivizace subjektů zaangažovaných do této spolupráce.

Na webových stránkách Programu (www.cz-pl.eu) byly uveřejněny informace o aktualizaci specifikace okolností, za kterých dochází k usnesení o zastavení řízení/rozhodnutí o zamítnutí dotace.

Zveme k návštěvě webových stránek WWW.FWT.OLZA.PL, na kterých naleznete mnoho informací z různých oblastí česko-polské spolupráce. Témata: ochrana životního prostředí, ochrana zdraví, bezpečnost a krizové řízení, podnikání. Portál zahrnuje také příklady dobré praxe z těchto oblastí.