Noborders
Kalendář
8 / 2016
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

Aktuality

V souvislosti s příjmem projektových žádostí, který bude ukončen dne 9. září 2016, zve EB ke konzultacím jednotlivých koncepcí a žádostí. Konzultace probíhají v kanceláři sdružení v době od pondělí do pátku od 8 do 14 hodin. Doporučujeme telefonicky se objednat: +48 33 488 89 21.

V souladu s dokumentací Programu INTERREG V-A Polsko_slovensko 2014-2020, včetně příručky příjemce, má žadatel právo se odvolat v případě, že dle jeho názoru mikroprojekt nebyl oceněn/vybrán správně.

Program INTERREG V-A Česká republika - Polská republika navazuje na program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013. Proces přípravy začal v roce 2014. Dne 23. 6. 2015 byl program schválen Evropskou komisí.

V Euroregionu Glacensis se rozhodli inovovat logo euroregionu formou veřejné otevřené soutěže o grafický návrh. Nejedná se o vytvoření nového loga, ale o snahu logo kodifikovat/inovovat dle současných trendů. Termín je stanoven na 30.9.2016.

V souvislosti s blížící se výzvou na překládání projektových žádostí, připravil Technický sekretariát Programu Interreg V-A Polsko-Slovensko seznam neječastějších chyb, které žadatelé dělají a kterým by se měli vyhnout při sestavování projektových žádostí.

Byly schváleny první projekty v rámci první výzvy Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia, a to na jednání společného Euroregionálního řídícího výboru dne 4. srpna 2016 v Raciborzi.