Noborders
Kalendář
5 / 2016
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

Aktuality

Monitorovací výbor programu Interreg V-A CZ-PL rozhodl o posunu termínu pro předkládání plných projektových žádostí pro PO2 na 31.5.2016.

V září 2015 byla provedena pro Evropskou komisi revize přeshraniční spolupráce formou zkoumání problémů, které jsou aktuální v příhraničních oblastech a přeshraniční spolupráci. Komise představuje výsledky veřejné konzultace na svých webových stránkách.

Euroregion Nisa, regionální sdružení se sídlem v Liberci, vypisuje Výzvu pro předkládání Žádostí do Fondu mikroprojektů programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Česká republika – Polsko pro období 2014 - 2020. První termín pro odevzdání žádostí je 19.4.2016.

Zajímá vás dění na druhé straně hranice? Hledáte partnera pro spolupráci či kontakt na nějakou instituci? Chcete vyrazit na výlet k sousedům? Podívejte se na webový portál http://www.euroregiononline.eu.

Prodloužení termínu pro předkládání projektových žádosti v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko-Śląsk Cieszyński Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko do 20. května 2016 do 24:00 hodin, z důvodů probíhajícího testování webové aplikace. Ostatní pravidla zůstávají beze změny.

Ve slovenské Žilině se uskutečnilo třetí zasedání Monitorovacího výboru programu Interreg Polsko-Slovensko, během kterého bylo schváleno pět koncepcí vlajkových projektů s celkovou částkou dofinancování z ERDF ve výši 14 milionů EUR.