Noborders
Kalendář
4 / 2021
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30

Aktuality

Schválené projekty v rámci Prioritní osy 2 Fondu Mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko.

Pandemie i u nás v příhraniční oblasti trvá. Musíme nějak žít a pracovat a nevíme, co přinese budoucnost. Snažíme se na to, co přijde připravit a pracujeme!

FILM O PROJEKTECH Z PROGRAMŮ INTERREG A ELETRONICKÁ PUBLIKACE/FILM O PROJEKTACH Z PROGRAMÓW INTERREG I ELEKTRONICZNA PUBLIKACJA

Série podcastů představí možnosti evropských fondů v právě započatém programovém období 2021-2027.

Współpraca jest kluczem do sukcesu w programach Interreg. Wyzwaniem programów transgranicznych jest integracja mieszkańców pogranicza. Staje się ona łatwiejsza, dzięki zmodernizowanej infrastrukturze drogowej i lepszym połączeniom.

Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska, spolek Člověk na hranici a Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza" Vás zvou k účasti na workshopu ve formě webináře.