Noborders
Kalendář
7 / 2016
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

Aktuality

Aktuální výzvy č. INTERREG V-A SK-CZ/2016/01 a INTERREG V-A SK-CZ/2016/02 jsou prodlouženy do 5. září, výzvy č. INTERREG V-A SK-CZ/2016/03 a INTERREG V-A SK-CZ/04 do 3. října 2016. Dochází také k důležitým obsahovým úpravám dokumentace.

Na webových stránkách URBACT je k dispozici anketa, jejíž cílem je zjištění aktuálního povědomí o programu a aktivitách URBACT v Polsku.

Jak inovační je Česká republika? Evropská unie uveřejnila výsledky evropského srovnávacího přehledu inovací, srovnávacího přehledu informací v regionech a průzkumu „Innobarometer“ pro rok 2016.

Dle informací na webovém portálu www.cz-pl.eu bude administrace žádostí o změnu do zprovoznění modulu žádostí o změnu v aplikaci MS2014+ řešena formou zasílání interních depeší v systému MS2014+.

Cílem Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí je poskytnout speciální podporu lidem do 25 let a mladým lidem v regionech.

Dne 12. července 2016 se na zámku Moszna v Polsku uskutečnilo 1. zasedání společného česko – polského Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd v rámci programu INTERREG V-A 2014-2020. Celkem bylo podpořeno 22 mikroprojektů (9 CZ a 13 PL).