Noborders

Dożynki – zwyczaje na Śląsku Cieszyńskim

Jak wyglądają zwyczaje i tradycje związane z obrzędem dożynkowym na Śląsku Cieszyńskim? Na to pytanie odpowiada transgraniczny, polsko-czeski projekt „Dożynki – zwyczaje na Śląsku Cieszyńskim”, w ramach którego powstał film, którego oficjalna premiera zaplanowana w Gminnej Bibliotece Publicznej w Hażlachu. Kilkadziesiąt godzin materiału, wizyty w miejscach, w których tradycja poświęcona poszczególnym elementom dożynkowym pozostaje nadal żywa, jak również fragmenty dożynek powiatowych w gminie Hażlach. To tylko niektóre punkty, w bogatym scenariuszu filmu. Projekt „Dożynki – zwyczaje na Śląsku Cieszyńskim”, to wspólny, transgraniczny, polsko-czeski projekt Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Hażlachu, a także Teatru Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie, dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020.