Noborders
Kalendář
2 / 2018
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28

Aktuality

V souvislosti s výzkumem, jenž poslouží k analýze přeshraniční spolupráce na území měst: Cieszyn a Český Těšín, laskavě Vás žádáme o zodpovězení níže uvedených dotazů. Výzkum je určen pro obyvatele obou měst a představitele samosprávy, neziskové organizace a společnosti.

Jménem spolku EducationTalentCulture si Vás dovolujeme oslovit s nabídkou spolupráce v oblasti překladů a přípravy projektových záměrů a projektových žádostí předkládaných v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika - Polsko.

Do 21. 12. 2017 je možné předkládat projektové záměry do prioritní osy 4 - Spolupráce institucí a komunit. Předložení záměru je povinným krokem pro předložení projektové žádosti do této prioritní osy, přičemž příjem projektových žádostí bude probíhat do 7. 3. 2018.

V pátek 1. prosince 2017 na náměstí ČSA proběhne akce Advent v Těšíně. Hlavním organizátorem je Dům dětí a mládeže Český Těšín. Díky spolupráci DDM, Města Český Těšín a spolku EducationTalentCulture se podařilo získat také podporu Skupiny ČEZ. Děkujeme!

Výsledky jednání 10. Monitorovacího výboru Programu, který proběhl ve dnech 22. a 23. listopadu 2017. Gratulujeme všem úspěšným žadatelům, kteří budou moci kvalitně realizovat své projekty v rámci prioritní osy 3 a prioritní osy 4 Programu Interreg V-A.

V pondělí 20.11. se v kavárně a čítárně Avion v Českém Těšíně uskutečnilo jedno ze setkání s občany v rámci projektu Program pro Kulturu Těšína a Českého Těšína. Žhavá diskuze se týkala mnoha vrstev a významů kultury v obou městech.