Noborders
Kalendář
10 / 2017
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

Aktuality

Město Cieszyn a spolek EducationTalentCulture z Českého Těšína společně realizují projekt v rámci česko-polské přeshraniční spolupráce. Součástí projektu je také část dotazníková zaměřená jak na obyvatele, tak na návštěvníky obou měst.

Na webových stránkách Programu Interreg V-A naleznete aktuální informace ohledně přípravy žádosti oplatbu.Týká se úspěšných žadatelů a realizátorů projektů spolufinancovaných v rámci Programu přeshraniční česko-polské spolupráce.

Do termínu 25. října 2017 mohou žadatelé předkládat žádosti v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko. Bližší informace a podmíny naleznete na webových stránkách Správců FMP- www.olza.pl a www.irsts.cz.

V Českém Těšíně v sídle RSTS se dne 31.7.2017 uskutečnilo 3. zasedání EŘV Fondu Mikroprojektů ER TS-ŚC. Dofinancování z ERDF získalo celkem 12 projektů v rámco PO2, 3 projekty v rámci PO3 a 23 projektů předložených do Prioritní osy 4.

Přehled přijatých projektových záměrů do PO 2 ke 30. 6. 2017

V rámci Programu Interreg V-A Česká republika - Slovensko bylo schváleno 76 projektů. Podpořeny byly projekty zaměřené na zachování a podporu kulturního a přírodního dědictví příhraničí, obnovu a ochranu biodiverzity či podporu ekosystémových služeb.