Noborders
Kalendář
1 / 2020
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

Aktuality

Akce: poslední srpnový den tohoto roku, 21 hodin, ulice Mennicza 44 v Cieszyně. V tento den se v rámci videomappingu vrátí Těšínská tramvaj a na ulicích Cieszyna a Českého Těšína bude prezentována výstava na místech tehdejších tramvajových zastávek.

MMR ve strategickém dokumentu Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020, který bude sloužit jako podklad pro přípravu Dohody o partnerství, stanovuje hlavní cíle a priority pro budoucnost a také navrhuje dvě varianty rozložení operačních programů. První varianta počítá s 8 operačními programy a druhá s 6.

Bylo podepsáno prohlášení o spolupráci a pokračování programu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko. Je to deklarace záměru podporovat konkurenceschopnost, soudržnost a atraktivitu společného přeshraničního území i v letech 2021-2027.

U všech programů přeshraniční spolupráce se ke konci roku 2018 podařilo splnit pravidlo „n+3“, tedy proplacení a certifikování dostatečného objemu finančních prostředků přidělených na roky 2014 a 2015.

Od 10. ledna do 4. února 2019 (do 12:00) je možné se přihlásit na stáže do Evropské komise. Jako každý rok i letos si mohou tisíce mladých lidí z členských zemí EU zažádat o pětiměsíční stáž nejen v Bruselu (říjen 2019 - únor 2020).

Na webových stránkách www.dotaceeu.cz naleznete statistiky a informace o čerpání v programovém obgobí 2014-2020.