Noborders

Premiera filmu o zwyczajach dożynkowych na Śląsku Cieszyńskim

Jak wyglądają zwyczaje i tradycje związane z obrzędem dożynkowym na Śląsku Cieszyńskim? Na to pytanie odpowiada transgraniczny, polsko-czeski projekt „Dożynki – zwyczaje na Śląsku Cieszyńskim”, w ramach którego powstał film, którego oficjalna premiera zaplanowana została na najbliższą środę, 30 listopada w Gminnej Bibliotece Publicznej w Hażlachu.

Kilkadziesiąt godzin materiału, wizyty w miejscach, w których tradycja poświęcona poszczególnym elementom dożynkowym pozostaje nadal żywa, jak również fragmenty dożynek powiatowych w gminie Hażlach. To tylko niektóre punkty, w bogatym scenariuszu filmu, w realizację którego zaangażowani byli wszyscy partnerzy transgranicznego projektu. Realizacja profesjonalnego materiału pozwala na pełną realizację celu projektu, który związany jest z promocją i zwiększeniem liczby turystów odwiedzających nasz region poprzez wykorzystanie niematerialnego dziedzictwa i potencjału kulturowego - zwyczajów i tradycji związanych z obrzędem dożynkowym, który w podobnej formie i zbliżonym przebiegu występują zarówno po polskiej, jak i po czeskiej stronie Euroregionu Śląska Cieszyńskiego.

-
Po oficjalnej premierze filmu, materiał zostanie opublikowany w internecie, w tym na profilach społecznościowych partnerów projektu oraz podmiotów wspierających jego realizację. Już teraz serdecznie zapraszam do udziału w pokazie premierowym, wierząc że ciekawa fabuła przypadnie do gustu wszystkim – zachęca Cecylia Gasz-Płońska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu, który jest partnerem wiodącym projektu.

Oprócz publikacji filmu w internecie, materiał filmowy będzie mógł być wykorzystywany przez dzieci i młodzież do realizacji zajęć poświęconych dziedzictwu kulturowemu Śląska Cieszyńskiego. Stanie się także elementem ekspozycji w Domu Przyrodnika w Hażlachu.


Projekt „Dożynki – zwyczaje na Śląsku Cieszyńskim”, to wspólny, transgraniczny, polsko-czeski projekt Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Hażlachu, a także Teatru Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie, dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska
- Rzeczpospolita Polska 2014-2020.