Noborders

21. Graduation Projects: Výstava

V pátek 10. března v 16 hodin proběhne na Zamku Cieszyn vernisáž výstavy nejlepších diplomových prací absolventů vysokých škol z Polska, Česka, Slovenska a Maďarska v rámci 21. edice přehlídky Graduation Projects.

Graduation Projects je zaměřen na diplomanty z univerzit z Česka, Polska, Slovenska a Maďarska a také na občany těchto zemí, kteří studují v zahraničí mimo země V4. Přehlídky se mohou zúčastnit studenti bakalářského i magisterského stupně. Práce byly hodnoceny ve dvou kategoriích: 2D a 3D v oblasti grafiky a průmyslového designu.V rámci 21. edice porota mezinárodní přehlídky ocenila 29 prací, v kategorii 2D čtrnáct a v kategorii 3D patnáct. Výběr nebyl lehký, protože přihlášených bylo celkem 215 prací.

Výstava v rámci přehlídky, kterou organizuje Zamek Cieszyn, mohla vznikout díky spolupráci s partnery: Hungarian Design Council, Hungarian Intellectual Property Office, Slovak Design Center, Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej, Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysłowych, časopisy "Formy" a "TYPO". Výstava se objeví také v online prostoru, protože absolventi si připravili filmy, které budou umístěny na webových stránkách přehlídky www.graduationprojects.eu a na sociálních sítích na FB profilu přehlídky.

Nejlepší práce budou prezentovány v Cieszyně od 10. března do 28. dubna 2023.