Noborders

Evaluace, strategie a analýzy

Naši firmu tvoří skupina expertů, kteří mají bohaté zkušenosti s přípravou analýz, strategií a evaluací spojených s realizací přeshraničních programů a projektů v programovém období 2007-2013 a také 2014-2020. Nabízíme komplexní zpracování strategií a analýz společně s možností financování realizace strategií a nových výzev prostřednictvím externích finančních zdrojů v měřítku přeshraničním i mezinárodním.

Uvádíme zde příklady realizovaných dokumentů:

- The Emergence of Cross-Border Functional Areas - Evaluation Study: Evaluation study on the territorial dimension of cohesion policy - the emergence of cross-border functional areas
- evaluace realizována v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce 2007-2013 na základě požadavku Ministerstva pro místní rozvoj (vydal LAB Germany)

- Methodology of Evaluation of Cross-border Impacts and Cooperation: Methodology of Checking and Projects Evaluation of Cross-border Impacts and Cooperation within the EU projects
(vydal LAB Germany),

- Strategia rozwoju współpracy polsko-czeskiej w Euroregionie Pradziad na lata 2014-2020 –
Strategie rozvoje polsko-české spolupráce v Euroregionu Praděd pro období 2014-2020,

- Strategii Rozwoju Pogranicza Polsko-Czeskiego ze szczególnym uwzględnieniem Powiatu Prudnickiego i Mikroregionu Krnovskiego -
Strategie rozvoje polsko-českého pohraničí se zaměřením na kraj Prudnický a Mikroregion Krnovsko,

- Rynek gazownictwa i przesyłu gazu w Republice Czeskiej
– Plynárenský trh a distribuce plynu v České republice (zpracováno na zakázku firmy Gaz System sp.z o.o.,

- Analiza stanu sprzętu będącego na wyposażeniu jednostek zintegrowanego systemu ratownictwa na polsko-czeskim pograniczu z uwzględnieniem jednostek ochrony przeciwpożarowej
– Analýza vybavení jednotek záchranného integrovaného systému na polsko-českém pohraničí s akcentem na jednotky požární ochrany (ve spolupráci s vedoucím partnerem Východočeská rozvojová, s.r.o., na základě požadavku MMR ČR.

Pro získání podrobných informací prosíme o vyplnění kontaktního formuláře nacházejícího se níže.

Napište nám

Instituce/Organizace:
Telefon: * E-Mail:
Předmět:
* Zpráva: