Noborders

Budování partnerství

Základem dobré a hodnotné přeshraniční spolupráce je vytvoření přeshraničního partnerství. Je to základ, a zároveň často velmi komplikovaný element přeshraniční spolupráce. Pro budování partnersví je nutno přihlížet k mnoha sociálním, jazykovým, právním nebo kulturním aspektům, které v jednotlivých zemích mohou mít velký význam.

Důležité je to, aby partnerství bylo rovnoprávné, kompetentní a tématické, a aby společné problémy nebo potenciál bylo možno lépe rozvíjet společně než samostatně.

Nejdůležitějším bodem při budování přeshraničního partnerství je vzájemná důvěra mezi partnery.

No-Borders.eu nabízí v rámci svých služeb komplexní podporu v oblasti budování partnerství, jako například:

- zmapování problémů a potenciálu, jejichž vyřešení by bylo efektivnější v rámci přeshraničního patnerství,

- vyhledání vhodných partnerů s podobným nebo komplementárním rámcem řešených oblastí a činností,

- podpora při jednáních v rámci budování partnerství spolu se zajištěním kvalitních překladatelů,

- příprava společné strategie řešení problémů a využití potenciálů rozvoje pro Vaše partnerství, která bude zahrnovat možnosti financování Vašich společných přeshraničních iniciativ.

Nabízíme také e-learning v oblasti budování přeshraničních partnerství, konzultace a burzy partnerství.

Pro získání podrobných informací prosíme o vyplnění kontaktního formuláře nacházejícího se níže.

Napište nám

Instituce/Organizace:
Telefon: * E-Mail:
Předmět:
* Zpráva: