Noborders

Dožínky – zvyky na Těšínském Slezsku

Jak vypadají tradice a zvyky spojené s obřadem „dožínek” na Těšínském Slezsku? Odpovědi naleznete díky přeshraničnímu polsko-českému projektu „Dožínky – zvyky na Těšínském Slezsku”, v rámci kterého vznikl film, který měl oficiální premiéru v Obecní knihovně v Hažlachu. Mnoho natáčecích hodin, návštěvy míst, kde se dodržují a stále opečovávají tradice, účast na tradičních dožínkách v Hažlachu, to je pouze část bohatého scénáře filmu. Projekt „Dožínky – zvyky na Těšínském Slezsku” je společným přeshraničním polsko-českým projektem partnerů Obecního kulturního domu a Obecní knihovny v Hažlachu a Těšínského divadla v Českém Těšíně. Projekt je spolufinancován z Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.