Noborders

Jak dále rozvíjet česko-polskou přeshraniční spolupráci?

Zhodnocení dosavadní přeshraniční spolupráce, zvýšení její úrovně a stanovení směru pro její další rozvoj - to je ve zkratce podstatná koncepce česko-polského projektu "InfoSpace", který realizuje polská a česká část Euroregionu Těšínské Slezsko a spolek Člověk na hranici.

Česko-polská přeshraniční spolupráce v Euroregionu Těšínské Slezsko se posouvá dopředu každým rokem více a více. Do této spolupráce je zaangažováno či zapojeno mnoho subjektů, organizací a osob. Velký význam pro její rozvoj mají evropské finance, díky kterým se v době aktuálního programového období podařilo podpořit více než 170 iniciativ s velkým přeshraničním přínosem. Ve snaze zhodnotit výsledky z posledních 6ti let se Euroregion Těšínské Slezsko a spolek Člověk na hranici snaží o nastavení dalšího elementu profesionalizace v česko-polské spolupráci. Nápomocné jsou také tzv. transfery dobré praxe v oblasti řízení přeshraničních a nadnárodních informací z francouzsko-neměckého pohraničí, kde již více než 30 let v rámci Evropského sdružení územní spolupráce Eurodictric Pamina funguje systém INFOBEST.

- V rámci projektu "InfoSpace" chceme využít cenné a praktické vědomosti našich partnerů z francouzsko-německého pohraničí a využít je dále k rozvoji oblasti řízení informací na našem území - vysvětluje Bogdan Kasperek, ředitel kanceláře sdružení "Olza", který reprezentuje polskou část Euroregionu Těšínské Slezsko a dodává, že i když je dosavadní rozvoj přeshraniční spolupráce v Euroregionu Těšínské Slezsko úspěšný, stále je prostor na její rozšiřování a prohlubování.

V rámci realizace projektu již partneři vykonali virtuální návštěvu francouzsko-německého pohraničí a další je ještě před nimi. Přípravy zahrnují také zhodnocení dosavadní přeshraniční spolupráce na česko-polském pohraničí. Důvodem k hodnocení a vyznačení nových směrů spolupráce je také končící programové období evropských programů, které od roku 2014 podporovaly hodnotné společné iniciativy partnerů z Polska a České republiky.

- Euroregion Těšínské Slezsko se již 23 let snaží bořit opravdové i mentální hranice mezi našimi zeměmi. I tento projekt na tyto aktivity navazuje a hlavně se chceme dobře připravit i na blízkou budoucnost - podotkl Tomáš Balcar, výkonný ředitel Regionálního Sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska, reprezentující českou část Euroregionu.

Výsledkem hodnocení, které je postaveno na zkušenostech a očekávání osob, institucí, zástupců samopsráv a organizací aktivně působních v přeshraniční spolupráci, bude také aktualizace budoucí územní spolupráce v Euroregionu Těšínské Slezsko s ohledem na nové programové období 2021-2027.

- Čas letí rychle a než jsme se nadáli uběhlo 6 let rozvíjení přeshraničních partnerství. Velkou podporou byl Program Interreg V-A Česká republika - Polsko a jeho nedílná součást Fond mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko. Náš spolek se také rozvíjí a rádi se účastníme projektů v rámci Programu a potěšil nás návrh, že bychom byli součástí shromažďování dosavadních zkušeností, vypracování nových nástrojů spolupráce a přispěli tím k rozvoji přeshraniční česko-polské spolupráce - dodává Petra Slováček Rypienová, reprezentující v projektu "InfoSpace" spolek Člověk na hranici.

Již brzy se na internetových stránkách a profilech na sociálních sítích objeví další informace ohledně pokračování realizace projektu "InfoSpace". Zveme Vás k jejich sledování a aktivní účasti na jednotlivých aktivitách projektu.