Noborders

Katowice:informační den o Evropské teritoriální spolupráci