Noborders

Přeshraniční spolupráce na území měst: Cieszyn a Český Těšín

Anketa pro obyvatele

Vážení, Žádám Vás o vyplnění krátkého dotazníku, jenž poslouží k analýze přeshraniční spolupráce na území měst: Cieszyn a Český Těšín. Výzkum je určen pro obyvatele obou měst. Dotazník je anonymní a jeho výsledky budou analyzovány a vyhodnocovány výhradně kolektivně. Závěry z dotazníků poukáží na směr zlepšení vývoje polsko-české přeshraniční spolupráce. Žádáme Vas o vyplnění elektronického dotazníku v termínu do 9. 2. 2018. Anketa pro obyvatele dostupná je zde.

Anketa pro instituce, neziskové organizace, firmy a další subjekty

Vážení, V souvislosti s výzkumem, jenž poslouží k analýze přeshraniční spolupráce na území měst: Cieszyn a Český Těšín, laskavě Vás žádáme o zodpovězení níže uvedených dotazů. Výzkum je určen pro představitele samosprávy, neziskové organizace a společnosti. Dotazník je anonymní a jeho výsledky budou analyzovány a vyhodnocovány výhradně hromadně. Závěry z dotazníků poukáží na směr zlepšení a vývoje polsko-české přeshraniční spolupráce. Žádáme Vas o vyplnění elektronického dotazníku v termínu do 9. 2. 2018. Anketa pro instituce, neziskové organizace, firmy a další subjekty dostupná je zde.

fot. Renata Karpińska/www.cieszyn.pl