Noborders

Konferencja: Český Těšín/Cieszyn InEurope

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” wspólnie z Regionálním sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska, Miastem Cieszyn oraz Miastem Czeski Cieszyn (w roli Partnera wiodącego) w związku z realizacją projektu „Český Těšín/Cieszyn InEurope” dofinansowanego z Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska zaprasza na konferencję podsumowującą, która odbędzie się  w piątek 30 sierpnia br. w budynku Kawiarni i Czytelni AVION w Czeskim Cieszynie (Hlavní třída 87/2, przy Moście Przyjaźni). Początek o godz. 12.30. 

Jej celem będzie z jednej strony prezentacja efektów projektu, z drugiej zaś możliwość wzięcia udziału w dyskusji i wymianie spostrzeżeń pomiędzy uczestnikami zdarzenia.