Noborders

Tramwaj Cieszyński wrócił i obudził wspomnienia!

W sobotę, 31 sierpnia Tramwaj Cieszyński wrócił! Symboliczny powrót jednego z symboli niegdyś jednego miasta powrócił w niecodziennej formie wideomappingu wyświetlonego na elewacji budynku przy ul. Menniczej 44 oraz dwujęzycznej wystawy, którą można było spotkać w miejscach gdzie ponad 100 lat temu zatrzymywał się tramwaj.

Powrót Tramwaju Cieszyńskiego był możliwy dzięki realizacji transgranicznego, czesko-polskiego projektu, w którym udział wzięło stowarzyszenie Člověk na hranici z Czeskiego Cieszyna oraz fundacja Lokalsi Cieszyna. - Długo myśleliśmy jak w symboliczny sposób przywrócić tramwaj, który od wielu lat wraca we wspomnieniach mieszkańców obu miast. Wybraliśmy możliwe ciekawe i mieszczące się w granicach naszych możliwości finansowych pomysły, które były udało się zrealizować dzięki unijnemu wsparciu z funduszu mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska – wyjaśnia Petra Slováček Rypienová - dyrektorka wykonawcza stowarzyszenia Člověk na hranici.

W sobotę przed południem z byłej zajezdni przy ul. Dojazdowej w Cieszynie, Tramwaj Cieszyński wyjechał w swoją symboliczną trasę po Cieszynie i Czeskim Cieszynie. Zatrzymał się na 11 przystankach. Można go było zobaczyć m.in. na ulicy Bielskiej, na Górnym Rynku, na rynku w Cieszynie, a także na ulicach: Głębokiej, Menniczej, Zamkowej w Cieszynie oraz ulicach: Głównej i Dworcowej, kończąc swój bieg na dworcu w Czeskim Cieszynie. - Przejazd Tramwaju Cieszyńskiego był symboliczny i przybrał formę archiwalnych i zdjęć uwiecznionych na dwujęzycznej wystawie, składającej się z 12 (przystanki + zajezdnia) gablot wystawowych, umieszczonych w miejscach, w których zatrzymywał się tramwaj. Na planszach ukazana została także pełna trasa przejazdu, a dopełnieniem zdjęć były autorskie teksty opisujące osoby i historie związane z miejscami w pobliżu których znajdowały się przystanki tramwajowe – wyjaśnia Stefan Mańka, koordynator projektu Tramwaj Cieszyński wrócił / Těšínská tramvaj se vrátila!

Z ulic obu miast Tramwaj Cieszyński przeniósł się na elewację budynku przed Teatrem im. Adama Mickiewicza w Cieszynie. Punktualnie o godz. 21:00 na elewacji budynku przy ul. Menniczej 44 w Cieszynie pojawił się Tramwaj Cieszyński. Kilkuminutowy film będący połączeniem archiwalnych i często niepublikowanych materiałów, filmu z przejazdu i pamiątek po Tramwaju Cieszyńskim, w połączeniu z efektami wideomappingowymi dostosowanymi do rozmiaru budynku, zrobiły ogromne wrażenie na licznie zgromadzonej publiczności. - Naszym celem było przywrócenie choć na chwilę Tramwaju Cieszyńskiego, który w symboliczny sposób połączyłby mieszkańców z obu stron rzeki Olzy. Nasz cel został osiągnięty! Wśród publiczności w równej mierze znajdowali się bowiem mieszkańcy Cieszyna, jak i Czeskiego Cieszyna, a ich liczna obecność dowiodła, iż Tramwaj Cieszyński to nasze dziedzictwo kulturalne wokół którego możemy pisać historię obu miast - komentuje Wojciech Krawczyk, prezes fundacji Lokalsi.

Radości z powrotu tramwaju nie ukrywali mieszkańcy z obu stron Olzy, którzy od organizatorów wirtualnego przejazdu otrzymali zaproszenie w formie widokówki obrazującej cieszyńskie tramwaje na rynku w Cieszynie oraz pamiątkę z magicznego wieczoru w postaci breloczka oddającego możliwie wiernie kształt cieszyńskiego Ringhoffera.

Co dalej z Tramwajem Cieszyńskim? Partnerzy projektu planują kolejne działania, dzięki którym podróż tramwajem będzie trwać! - Już wkrótce zaprezentujemy materiał filmowy przygotowany podczas sobotniej projekcji. Wraz z planszami, które można było podziwiać na dwujęzycznej wystawie, film zostanie umieszczony na naszej stronie www.cloveknahranici.eu, gdzie stworzymy swego rodzaju wirtualną galerię poświęconą Tramwajowi Cieszyńskiemu. Sama wystawa przystankowa będzie także podróżować i odwiedzać nowe miejsca. Od 5 do 12 września można ją podziwiać w galerii ceglanej Cieszyńskiego Ośrodka Kultury "Dom Narodowy". Galeria czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 19:00 - wyjaśnia Petra Slováček Rypienová i dodaje, iż sam materiał z wideomappingu będzie także udostępniony instytucjom miejskim i organizacjom pozarządowym, które będą zainteresowane organizacją ponownej projekcji, wzbogacając tym samym program swoich działań - dodaje Petra Slováček Rypienová.

Projekt "Tramwaj Cieszyński wrócił!Těšínská tramvaj se vrátila!" dofinansowany został przez Unię Europejską ze środków Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020. Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0001885