Noborders

Aktuality

 • Školení |
 • Konferencje |
 • Výzvy |
 • Události |
 • Ostatní
 • Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska, spolek Člověk na hranici a Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza" Vás zvou k účasti na workshopu ve formě webináře.

  Školení online pro výzvu v rámci prioritní osy 4 Programu Interreg V-A Česká republika -Polsko.

  Centrum pro regionální rozvoj České republiky zve na olomoucký seminář IROP - Administrace projektů ve fázi realizace. Témata: zpracování Žádosti o změnu, Žádosti o platbu a Zprávy o realizaci, postupy zadávání v MS2014+

  Na webových stránkách Programu Interreg V-A CZ-PL byl uveřejněn seznam školení / seminářů které se budou konat v nejbližší době.

  Pozvánka na školení v rámci PO3 Fondu Mikroprojektů Programu Interreg V-A CZPL v Euroregionu Silesia, které se uskuteční dne 9.února 2017 ve 12.30 hod. v prostorách Městského úřadu v Raciborzi. Přihlášky jsou přijímány do 7.února 2017.

  V pondělí 16. ledna se v prostorách Vzdělávacího centra Slezské diakonie v Českém Těšíně uskuteční poslední tématické setkání v rámci projektu Burza partnerství, který se spolufinancován z Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko. Tentokrát bude věnováno oblasti kultury a vzdělávání.

  Dne 13. ledna 2017 se uskuteční školení pro žadatele v rámci dodatečné výzvy pro Fond mikroprojektů - prioritní osa 3 Programu Interreg V-A PL SK 2014-2020. Školení je jednodenní a bezplatné, místo konání (Nowy Targ - Ośrodek Współpracy Polsko-Słowackiej).

  Dne 2. února 2017 se uskuteční školení pro projekty v rámci Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko (časový harmonogram 10:00 - 14:00, místo konání Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia ve Wałbrzychu). Termín pro přihlášení je 25. ledna 2017.

  Jednotný sekretariát v Olomouci ve spolupráci s kontaktním místem v Ostravě zvou na školení, týkající se PO 3 a 4 Programu Interreg V-A. Školení se uskuteční 15. 12.2016 v sídle MSK v Ostravě.

  V listopadu a prosinci 2016 budou v Polsku organizována školení pro NNO na téma získávání dotací z fondů EU. Školení budou ve formě seminářů i tématických workshopů, individuálních i širších konzultací ohledně přípravy žádosti pro konkrétní programy.

  JS spolu s Regionálním kontaktním místem Programu Interrev V-A pořádá školení v Bielsku-Białej s tématikou PO1 -Společné řízení rizik. Školení se uskuteční v pátek 4. listopadu v hotelu Bit (ul. 1 Dywizji Pancernej 45). Kontaktní osoby: mdrozdz@slaskie.pl nebo mjasek@slaskie.pl.

  Školení pro žadatele Fondu mikroprojektů ER TS-ŚC se uskuteční ve dnech 14.9.2016 (Zebrzydowice, Gminny Ośrodek Kultury, ul. Ks. A.Janusza 21) a 19.9.2016 (Strumień, Urząd Miejski, Rynek 4).

  Školení (workshop) pro žadatele, týkající se práce s aplikací MS2014+ se uskuteční v Raciborzi dne 17.8.2016.

  Ve dnech 25. a 26. dubna se uskuteční školení pro zájemce a případné žadatele v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Litva-Polsko.

  Konzultační dny určené žadatelům, kteří předložili projektový záměr v rámci prioritní osy 2. Konzultace pro žadatele Moravskoslezského kraje a Slezského a Opolského vojvodství se uskuteční v Bielsko - Biała (Regionaly Punkt Kontaktowy, ul. Piastowska 40) dne 7. (– 8.) dubna 2016.

  V souvislosti s průběžnou výzvou na předkládání žádostí do prioritní osy 2 programu jsou organizována dvoudenní školení v pěti městech na území programu. Na polské straně v polském jazyce, na slovenském ve slovenštině. Bližší informace na webu programu.

  Polská část Euroregionu Silesia informuje o tom, že v pondělí 4.4.2016 se v konferenční místnosti Městského úřadu v Kietrzu (Kietrz, ul. 3 Maja 1) uskuteční školení pro pro zájemce o FM pro období 2014-2020.